CONDICIONS DE CONTRATACIÓ

 • CINGLES, Companyia de Guies de Muntanya del Berguedà, S.l. (en endavant CINGLES) adopta per a cada activitat totes les precaucions possibles per tal de prevenir accidents, tot i que el client és coneixedor que als esports de muntanya hi ha elements fora del control humà.
 • El client manifesta no tenir cap malaltia ni impediment físic que afectin a la realització de l’activitat.
 • CINGLES compta amb una pòlissa de Responsabilitat Civil i una assegurança d’accidents segons recull la llei vigent.
 • Les activitats poden patir canvis d’itinerari i horari, o fins i tot anul·lar-se durant el transcurs de la mateixa si les circumstàncies (meteorologia, allaus, cabal, estat físic o nivell del grup…) ho aconsellen. Sempre sota el criteri de CINGLES i per seguretat del grup.
 • En cas d’anul·lar-se l’activitat una vegada començada al client rebrà l’abonament del 50% del cost total. Per aquest motiu s’intentarà començar sempre en les condicions més favorables possibles.
 • Si a criteri del guia el client no reuneix les condicions psíquiques, físiques, tècniques i/o materials  mínimes necessàries es podria denegar la seva participació, modificar o retardar l’inici de l’activitat.
 • Els menors d’edat aniran acompanyats per un adult responsable o els seus tutors legals. En qualsevol cas, caldrà les seves signatures d’autorització i l’esmentat contracte.
 • Per les activitats de nivell alt, CINGLES podrà optar per realitzar un test pràctic o una sortida prèvia, per tal d’evitar problemes posteriors.
 • El client es compromet a acceptar les decisions del guia i seguir les consignes per tal de garantir la seguretat de tos els membres del grup i que es mostri latent durant l’activitat.
 • CINGLES es reserva el dret de poder realitzar la sortida ajuntant grups segons el nivell i amb un nombre màxim de participants.
 • Qualsevol activitat podrà ser anul·lada, modificada o ajornada 48 hores abans del seu inici si a criteri de CINGLES les condicions de la zona no són adequades. En aquests casos d’anul·lació o ajornament té dret a reemborsar el total del pagament o la substitució per una altra activitat de la seva conformitat.
 • Els preus mostrats a les nostres tarifes, excepte errada o omissió, inclouen: IVA, assegurança d’accidents, servei de guia qualificat CINGLES i material tècnic necessari per al desenvolupament.
 • Excepte que s’expressi el contrari tots els serveis i despeses dels particulars (reserves, allotjament, manutenció, transport…) i la seva contractació correran a càrrec del client, si bé es pot facilitar la seva gestió sense ser CINGLES responsable directe dels esmentats serveis.
 • En el moment de l’ inscripció el client abonarà el preu total mitjançant la plataforma de pagament online.
 • El client podrà anul·lar els serveis contractats, tenint dret a la devolució dels imports pagats, no obstant caldrà abonar les despeses de gestió o anul·lació.
 • a) El 5% del preu total si s’anul·la amb 10 dies o més d’antelació.
 • b) El 15% del preu total si s’anul·la entre 3 i 9 dies.
 • c) El 25% del preu total si s’anul·la dins de les 48 hores abans de l’inici de la sortida.
 • d) El no presentar-se a l’hora de la sortida suposa la pèrdua total de l’import.
 • El fet de prendre part en qualsevol activitat de CINGLES, confirmació de dades i/o pagament implica l’acceptació total del contracte per part del participant.
 • En el moment del registre, els clients permeten que la seva imatge aparegui en mitjans publicitaris per tal de finalitats promocionals de CINGLES si no es notifica amb anterioritat.
 • Per l’ interpretació , aplicació o reclamació de les condicions generals i particulars d’aquest contracte , es sotmetran en qualsevol cas als Tribunals de Berga.

Oferta exclusiva

Obtingui 10% de descompte en el lloguer de Material